en
pl

TAK - jesteśmy członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego

I nie tylko :-) Wiemy, że wsparcie najważniejszych branżowych instytucji otoczenia biznesu z Polski, and też ze Świata daje nam wiarygodność w oczach naszych Partnerów. Podpisujemy się rękami i nogami pod zapisami Kodeksu Etycznego.

KODEKS ETYCZNY
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

wzorowany na Kodeksie Etycznym
UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego

 

Będąc Członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego i wierząc, że etyczne zachowania stanowią konstruktywne podejście do pomyślnej realizacji naszych celów zawodowych zobowiązuję się:

wspierać działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która promuje i reprezentuje polski przemysł targowy

*

przestrzegać postanowień Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz wszelkich zobowiązań wynikających z członkostwa

*

przestrzegać zasad poszanowania uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności oraz profesjonalnego prowadzenia działań i postępowania w relacjach z innymi podmiotami

*

prowadzić profesjonalne działania zgodnie z dobrymi obyczajami, powszechnie przyjętymi standardami i uregulowaniami prawnymi

*

szanować cudzą własność intelektualną przy zachowaniu uczciwej konkurencji i chronić poufność informacji otrzymywanych w drodze naszej działalności biznesowej

*

dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu własnych kompetencji i umiejętności zawodowych

*

w sposób klarowny i uczciwy formułować umowy z partnerami

*

służyć miarodajną i wiarygodną informacją na temat działań własnych i działań partnerów

*

polecać usługi wiarygodnych partnerów o solidnej pozycji zawodowej.

2016-10-14